302021Zář

Provozní podmínky

 • pro klienty platí aktuální protiepidemické nařízení vlády
 • omluva na domluvený termín je možná minimálně 24h předem, v případě nedodržení této lhůty naše
  pracoviště neposkytne klientovi náhradní termín
 • v případě termínů předem hrazených faktur se ( v případě omluvení méně než 24h předem) termín považuje za
  uskutečněný a odečítá se z faktury , jako by byla procedura provedena
 • pokud se klient v průběhu procedur 2x bez omluvy nedostaví, ruší se mu všechny zbývající termíny bez náhrady
 • z kapacitních důvodů jsme schopni jednomu pojištěnci zajistit pouze jednu sérii procedur ročně
 • poúrazové a pooperační stavy řešíme individuálně
 • naše pracoviště si vyhrazuje právo neošetřit klienta v případě kontraindikované procedury