Bc. Martina Augustová

vedoucí fyzioterapeutka

Martina Vyhnálková čerpá zkušenosti ze své praxe ve všech oblastech lůžkové i ambulantní rehabilitace, které se léta věnovala v čáslavské nemocnici. Je certifikovanou terapeutkou v metodě MUDr. Smíška - spirální stabilizace a manuální techniky (SM systém), dále se specializuje na kineziotaping a kineziotaping lymfatického systému. Rovněž se zabývá aplikací MLS® laserové terapie. Před nedávnem začala rozšiřovat svou kvalifikaci také v okruhu problematiky dětské nohy.

Bc. Veronika Strnadová
Bc. Veronika Strnadová

fyzioterapeutka

Veronika Strnadová si přináší zkušenosti ze své praxe v rehabilitačním ústavu v Kladrubech i ze svého působení na rehabilitačním oddělení nemocnice v Kutné Hoře. Do její odbornosti patří problematika viscerální terapie dle Mgr. Petra Bitnara. V rámci oblasti léčebného tělocviku aplikuje metodiku tzv. Brüggerova konceptu a hojně využívá léčebného cvičení pomocí senzomotorické stimulace (labilní plochy, míče apod.). Z dalších oblastí její práce lze zmínit aplikaci MLS® laserové terapie, manuální lymfodrenáž i využití kineziotapingu v praxi. Věnuje se problematice dysfunkce pánevního dna podle konceptu PPA.

Jana Šímová

lymfoterapeutka a zdravotní masérka

Jana Šímová se již řadu let věnuje zdravotním a relaxačním masážím. Dále se zaměřuje na metodu manuální lymfodrenáže, za kterou je v rámci našeho centra odpovědná. Její další specializací jsou reflexní masáže, Dornova metoda, kineziotaping a kineziotaping lymfatického systému.

Mgr. Juraj Ferianc
Mgr. Juraj Ferianc

fyzioterapeut

Juraj Ferianc je fyzioterapeut s bohatými zkušenostmi s rehabilitací na lůžkovém oddělení i v ambulantním provozu. V praxi z velké části využívá metodiku cvičení zaměřenou na senzomotorickou stimulaci (cvičení na labilních plochách, cvičení na míči apod.). Jeho specializaci rozšiřuje také cvičení napomáhající řešení problémů souvisejících se skoliózou. Dále se věnuje technikám měkkých tkání i  kineziotapingu.

Bc. Petr Křepelka

fyzioterapeut

Petr Křepelka je rovněž zkušený fyzioterapeut, který se mimo jiné zabývá cvičením na rehabilitačních míčích a využitím dalších terapeutických pomůcek v praxi (powerball, flexibilní tyč, Ab-Carver Pro, balanční úseče atd.). Je certifikovaným terapeutem v metodě MUDr. Smíška - spirální stabilizace a manuální techniky (SM systém). Má také bohaté zkušenosti s aplikací MLS® laserové terapie.

Alena Šlaisová

recepční